Agenda 2014

30 września 2014 r. (Centrum Nauki Kopernik, Warszawa)


 8.15 – 9.00 
Sesja networkingowa oraz rejestracja uczestników
Sesja networkingowa to specjalna sesja poprzedzającą formalne otwarcie konferencji. Jest prowadzona przez zawodowych networkerów i ma za zadanie ułatwić uczestnikom wzajemne poznanie się i nawiązanie kontaktów, Ci, którzy w takiej sesji brali już udział, zawsze podkreślają, że stanowiła dla nich cenny element konferencji, trudny do zastąpienia czymś innym.

Prowadzenie sesji networkingowej:

 9.00 – 9.05 
Otwarcie konferencji i powitanie uczestników


PORANNA SESJA PLENARNA
Sesja będąca źródłem inspiracji ze świata, pokazaniem trendów, perspektyw rynkowo-biznesowych i znaczenia zagadnień komunikacji Machine-2-Machine oraz Internetu Rzeczy – w kontekście zarówno różnych branż gospodarki, jak i inteligentnych miast.

 9.05 – 9.10 
Przesłanie od Ministra Gospodarki

 09.10 – 9.40 
Dokąd zmierzamy

Rynek M2M na świecie. Czego uczą nas dotychczasowe wdrożenia. Inteligentne miasta i inteligentna infrastruktura – wybrane zastosowania. Modele B2B2C i ich potencjał wzrostu. Perspektywy dojścia do Internetu Rzeczy.


 9.40 – 10.05 
Dlaczego inteligentne miasta będą najważniejsze

 10.05 – 10.40 
Panel dyskusyjny – Internet Rzeczy –kiedy w Polsce

Czy M2M to rynek nadchodzącego wzrostu? Kto skorzysta z komunikacji M2M – podział i struktura rynku, łańcuchy wartości – jak rozpędzić ten mechanizm? Sprawa dla Polski – czy M2M i Internet Rzeczy to wielka szansa dla polskich innowacyjnych firm technologicznych i nowe możliwości rozwoju dla polskich miast?


 10.40 – 11.00 

Przerwa kawowaSESJA Inteligentna Infrastruktura Miejska
M2M Summit – w stronę inteligentnych miast

(Sesja przygotowywana we współpracy ze Związkiem Miast Polskich)
Jak komunikacja M2M może zmienić oblicze miast i efektywność zarządzania infrastrukturą miejską. Inteligentna infrastruktura miejska – trendy, możliwości, doświadczenia. Komunikacja M2M i Internet rzeczy w środowisku miejskim jako naturalnym ekosystemie rozwoju.

 • Przyszłość rozwoju miast w kontekście możliwości, jakie stwarzać będzie zbieranie i analiza danych pochodzących ze zautomatyzowanej infrastruktury miejskiej
 • Case study ze świata i pierwsze wdrożenia w Polsce
 • Kwestia inwestycji i ich opłacalności oraz poprawy bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców miast
 • Panel dyskusyjny – czy polskie miasta chcą być inteligentne?

Do udziału w sesji zapraszamy przedstawicieli sektora publicznego, w szczególności z ośrodków miejskich – zarządy miast, wydziały rozwoju, gospodarki komunalnej, bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, a także przedstawicieli wydzielonych jednostek i spółek miejskich, w których gestii leży zarządzanie i rozwój poszczególnych elementów infrastruktury miejskiej.

(Więcej...)

 11.00 – 11.05 
Powitanie uczestników i krótkie wprowadzenie w tematykę sesji

 11.05 – 11.25 

Wizja inteligentnego miasta

Inteligenta infrastruktura miejska jako pierwszy niezbędny warunek realizacji idei Smart City – dlaczego właśnie tutaj najłatwiej o szybkie korzyści. Niewykorzystany potencjał i szansa rozwoju dla polskich miast.


 11.25 – 12.35  
Uczmy się od pionierów CASE STUDY

Najciekawsze studia przypadków z polskich miast m.in.:


 11.25 – 11.45  
Case Study
 • Środa Wielkopolska Czy można w nieskończoność podnosić ceny wody? Dlaczego technologie smart metering sposobem na problemy strat wody. W jaki sposób wdrożenie zdalnego odczytu wodomierzy w Środzie Wielkopolskiej zwiększyło przychody przedsiębiorstwa wodociągowego bez podnoszenia cen wody.

 11.45 – 12.05  
Case Study
 • Legnica (Praktyczne zastosowania wdrożeń Inteligentnych Systemów Zarządzania Transportem (ITS – z ang. Inteligent Transportation System) w kontekście rozwiązań Smart City: Przesłanki realizowanych w kraju projektów ITS oraz wybrane przykłady zastosowań w ramach rozwoju koncepcji „inteligentnych miast”.
  Jakie czynniki determinują zawiązywanie projektów ITS, a jakie stanowią dla nich bariery?
  Jakie wynikają korzyści dla lokalnych społeczności z ich realizacji?
  Które funkcjonalności mogą stanowić o dalszym rozwoju na drodze polskich miast do bycia jeszcze bardziej „smart”.)

 12.05 – 12.20  
Case Study
 • Płock Integrowanie różnych źródeł danych: m.in. pochodzących z komunikacji miejskiej, wodociągów, miejskiego monitoringu, zarządzania ruchem oraz systemu interwencji obywatelskiej. Prace zespołu ds. Smart City, współpraca z Instytutem Badań Naukowych PAN.

 12.20 – 12.35  
Case Study
 • Poznań (PEKA – Inteligentna karta miejska i jej zastosowania: Opis usługowy systemu, obecne zastosowania w publicznym transporcie zbiorowym oraz w innych obszarach działalności miasta. Planowane zastosowania miejskie na najbliższy okres.) 12.35 – 12.50 
Platforma usług publicznych jako centralny element koncepcji Inteligentnego Miasta

Nowoczesna i elastyczna platforma usług miejskich oraz transportu publicznego. Systemy zarządzania kartą miejską i komunikacyjną. Kolejne wdrożenia i rozwój praktyczny (Rybnik, Tarnów, Białystok, Poznań). Najnowsza wersja systemu jako wielooperatorski i wieloaplikacyjny system dla całej aglomeracji – zastosowania technologii M2M i rozwiązań webowych, nowe możliwości interakcji pomiędzy mieszkańcami, a służącymi im jednostkami miejskimi lub samorządowymi. Transportowy i miejski program lojalnościowy – jako unikalna platforma usług dodanych dla mieszkańców.
SESJA Perspektywy rynkowe
M2M Summit – w stronę inteligentnych społeczności

W trakcie sesji chcemy pokazać jak komunikacja M2M będzie zmieniać oblicze kluczowych branż gospodarki. W trakcie sesji o wystąpienie poprosiliśmy firmy aktywne na tym rynku w danej branży, w tym także polskie start-up-y z obszaru M2M (chcemy pokazać takie firmy, bo po pierwsze są i robią ciekawe rzeczy, a po drugie – niestety – wciąż jest ich niewiele i warto tymi przykładami inspirować pozostałych).


 11.00 – 11.05 
Wprowadzenie do sesji

 11.05 – 11.25 
Energetyka

Smart metering jako kluczowy obszar realizacji inteligentnej infrastruktury. Inteligentne liczniki – do czego będzie można je wykorzystać poza mierzeniem i sterowaniem poboru energii elektrycznej.


 11.25 – 11.50 

Motoryzacja

Cele branżowe, sposoby wykorzystania, wyzwania i główne problemy do rozwiązania.
Dlaczego zdaniem niektórych specjalistów w 2018 roku połowę Internetu Rzeczy będą stanowiły samochody?


 11.50 – 12.10 
Handel

Jak może wyglądać sklep przyszłości – czyli komunikacja M2M i nowe sposoby interakcji z klientem.


 12.10 – 12.30 
Inteligentne domy

Jak zmieni się nasze najbliższe otoczenia – miejsca, w których mieszkamy i pracujemy za sprawą Internetu Rzeczy. 12.30 – 12.50 
Logistyka - transport - nawigacja

W którym kierunku zmierzają usługi lokalizacyjne i nawigacyjne oraz ich rola w logistyce i transporcie. Przyszłość rynku M2M, prognozy dla branży i obszary zastosowań.

 12.50 – 13.15 
Przerwa kawowa i networking 13.15 – 13.30 
Doświadczenia i plany stolicy

Inteligentna infrastruktura i jej wykorzystanie w mieście.


 13.30 – 13.40 
Inteligentna infrastruktura miejska w strategicznym planie rozwoju miasta - sesja Q&A

 13.40 – 14.00 
Polskie miasto przyszłości

W jaki sposób mądrze i twórczo przenieść na rodzimy grunt doświadczenia z rozwoju inteligentnych miast z Europy?


 14.00 – 14.20 
Kwestia efektywności

Komentarz eksperta dotyczący efektywności wprowadzania nowych rozwiązań infrastrukturalnych i zwrotu z inwestycje infrastrukturalne w mieście – czyli kiedy warto budować inteligentną infrastrukturę miejską?


 14.20 – 14.40 
Dane w mieście

Wykorzystanie danych do zarządzania miastem i dane jako motor rozwoju miast. Jak mądrze wykorzystać dane pochodzące z inteligentnej infrastruktury w miastach.


 14:40 – 15:10 
Panel dyskusyjny – Inteligentna infrastruktura miejska –czy to się opłaca?

Czy polskie miasta już dzisiaj chcą być inteligentne? Przykłady wdrożeń elementów inteligentnej infrastruktury miejskiej to wciąż pojedyncze punkty – dlaczego tak ich wciąż mało? Czy technologia jest już wystarczająco dojrzała, czy to właściwy czas na inwestycje w rozwiązania komunikacji M2M w polskich miastach? Czy korzyści przewyższają koszty i potencjalne ryzyka inwestycji – jak to właściwie ocenić?


 15:10 – 15:15 
Zakończenie sesji i losowanie nagród wśród uczestników

 13.15 – 13.30 
Bezpieczeństwo

Monitoring i możliwości personalnego zapewnienia bezpieczeństwa za sprawą nowych technologii.


 13.30 – 13.55 
Kreowanie rozwiązań M2M – nowa odsłona

Wytworzenie rozwiązania M2M.

 • Jak efektywnie zbudowac rozwiązanie M2M
 • Jak obiniżyć ryzyko związane z wytwarzanie nowego systemu
 • Jak sprytnie poradzić sobie z oprogramowaniem
 • Jak zapewnić niskie koszty utrzymania całego rozwiązania


 13.55 – 14.25 
Na szpicy rozwoju (*)

Rynek startup’ów M2M i IoT na świecie – dynamika, najciekawsze przedsięwzięcia, porównanie ilościowe do inicjatyw z “tradycyjnego” rynku internetowego 14.25 – 14.40 
Kwestia finansowania

Strategiczne podejście i budowanie portfela projektów w kontekście rozwiązań M2M i Internetu Rzeczy w nowej perspektywie finansowej.


 14.40 – 15.10 
Panel dyskusyjny

Czy rynek M2M i IoT stwarza nowe możliwości rozwoju dla firm technologicznych w Polsce?
Co zrobić, by wykorzystać potencjał rozwoju rynków M2M i IoT na świecie?
Czy Polacy mogą być źródłem innowacji w tym obszarze?
Czy rynek potrzebuje stymulacji ze strony środków publicznych na innowacje?


 15:10 – 15:15 
Zakończenie sesji i losowanie nagród wśród uczestników

 15.15 
OBIAD

(*) Prezentacja prowadzona będzie w języku angielskim.