Inteligentne Miasta i Regiony

„Inteligentne miasta i regiony” jest branżowym magazynem technicznym B2G i B2B. To pierwsza na rynku polskim inicjatywa wydawnicza, która ma na celu połączenie kluczowych dostawców technologii dla inteligentnych miast i regionów wraz z odbiorcami ich oferty, kładąc nacisk na edukację i promocję idei Smart wśród samorządów. Ważny element przygotowywanego czasopisma stanowią przykłady realizacji inwestycji z Polski i ze świata, które pokażą warte naśladowania praktyki w dążeniu do bycia „Smart”. Uzupełnieniem wiedzy Czytelników będą również informacje m.in. o: finansowaniu inwestycji w ramach inteligentnych miast i regionów, obowiązujących regulacjach prawnych, normach i przepisach, przetargach, inicjatywach, a także wyniki analiz i badań rynkowych. Każde wydanie to także wywiady i wypowiedzi dotyczące obecnego i przyszłego stanu na rynku inteligentnych miast i regionów oraz zapowiedzi i opisy branżowych targów, konferencji, forów.