it-filolog.pl

Konwergencja IT, biznesu i … humanistyki

Blog B2B branży teleinformatycznej

Jego nazwa, założenia i zawartość wynikają wprost z ponad 20-letniego funkcjonowania przez autora bloga – Stefana Kaczmarka – w rolach: redaktora, autora tekstów i tłumacza w pismach i serwisach internetowych poświęconych technologiom teleinformatycznym ICT (information and communication technologies). Od 1994 r. pracuje jako redaktor i autor w wydawnictwach branżowych (IDG Poland: 1994-2012) poświęconych technologiom teleinformatycznym. W latach 2003-2008 redaktor naczelny miesięcznika „Networld”.

„Background filologiczny” (polsko-angielski) i pierwsze doświadczenia edytorskie – przełom lat 80. i 90. we wrocławskim Ossolineum, najstarszym polskim wydawnictwie. Grupa wiekowa 50+.

Obecnie publikuje w pismach i serwisach ICT: “IT Reseller”, “TELKO.in”, “Computerworld/Networld”,  „IT w Administracji”, “IT Professional”, „IT Polska News”, „Reseller News”.

O czym?

Przyjmując konwencję felietonowo-blogową, pragnę dzielić się własnymi obserwacjami oraz zwracać uwagę na to, co istotnego się dzieje w świecie ICT w zakresie innowacyjnych rozwiązań, trendów technologicznych i rynkowych. Przekazuję wiedzę czerpaną ze specjalistycznych raportów oraz pozyskaną na konferencjach i targach branżowych. Wyszukiwanie ciekawych informacji, dostarczanie syntezy najważniejszych zjawisk, przytaczanie opiniotwórczych analityków, ekspertów, producentów oraz mediów – to właśnie główne zadania dla IT filologa.

Kim jest IT filolog?

Analogicznie do definicji badacza literatury i języka, IT filolog przejmuje rolę „researchera” najciekawszych wydarzeń, trendów i zjawisk w zakresie systemów, sprzętu, oprogramowania i rozwiązań teleinformatycznych, przenikających (konwergencja!) i wpływających na niemal wszystkie dziedziny życia. Ponadto, IT filolog próbuje zadawać i odpowiadać m.in. na takie pytania: jakie korzyści wnoszą systemy teleinformatyczne, jak usprawniają funkcjonowanie firm i optymalizują procesy biznesowe, a także jak teleinformatyka wpływa na codzienne życie? Celem i zadaniem IT filologa jest również prezentowanie prognoz dotyczących rozwoju branży IT oraz opis najnowszych i najciekawszych zastosowań poprzez tzw. historie klientów (customer stories). Rola IT filologa to też rozważania: czym jest cyfrowy humanizm i jak może się przejawiać?, czy humaniści są potrzebni w cyfrowym świecie, czy humanist(yk)a może się obejść bez IT?