Smart Grids Polska

Czasopismo Smart Grids Polska i portal Smart-Grids.pl to pierwsze w Polsce wydawnictwa poświęcone tematyce inteligentnych sieci energetycznych w naszym kraju oraz na świecie. Zostały stworzone z myślą o integracji środowiska branżowego. Mają na celu: prezentację rozwiązań technicznych, przedstawienie stanowisk z sektora, promocję i wspieranie inicjatyw związanych z wprowadzaniem i stosowaniem systemów Smart Grids oraz z efektywnością energetyczną.
W ramach obu publikacji poruszane są m.in. następujące tematy: pomiar, zarządzanie energią, infrastruktura sieciowa, usługi IT/ICT, inteligentna energetyka.
Zajmiemy się kwestią uwarunkowań prawnych dotyczących rozwoju inteligentnych sieci energetycznych oraz przedstawiamy opiniotwórcze trendy na rynku.
Nasze pozycje wydawnicze skierowane są do specjalistów zajmujących się działalnością badawczą, produkcyjną i usługową. Czytelnicy to przedstawiciele branży energetycznej (gaz, ciepło, woda, energia elektryczna, OZE), IT, telekomunikacyjnej, miast i gmin – głównie kadra zarządzająca