Edyta Kocyk

Doktorantka Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej. Absolwentka: Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej, Uniwersytetu Warszawskiego, European Academy of Diplomancy. Stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Rektora Wojskowej Akademii Technicznej, Rektora Szkoły Głównej Handlowej, Fundacji im. K. Pułaskiego, Głównego Inspektora Danych Osobowych. Za swoje dotychczasowe osiągnięcia otrzymała ok. 30 nagród na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym. Autor kilkunastu artykułów nt. informatycznego wspomagania zarządzania, Architektury Korporacyjnej. Praktyk w obszarze kierowania zespołem i zarządzania organizacjami. Posiada wiedzę w zakresie realizacji projektów w metodyce Agile, Prince2, standardów opracowania wymagań biznesowych i systemowych dla tworzonych rozwiązań informatycznych.