Krystyna Szymańska

Inżynier   chemik specjalność inżyniera chemiczna, ekspert w dziedzinie ochrony atmosfery i ocen oddziaływania na środowisko. Ma ponad 40 letnią praktykę w projektowaniu i zarządzaniu systemami ochrony atmosfery, w tym 20 letni okres pracy  w monitoringu zanieczyszczeń powietrza. W dorobku kilka publikacji naukowych z dziedziny monitoringu we współpracy z Politechniką Gdańską, szeroka działalność edukacyjna i popularyztorska.