Marcin Mizgalski

Od kilkunastu lat związany z sektorem telekomunikacji i dostarczaniem innowacyjnych projektów, wykraczających poza standardowe trendy rynkowe. Ukierunkowany na aktywowanie nowych źródeł przychodów operatora i dostawcy / Vendora telekomunikacyjnego jak również szeroko pojętej optymalizacji działalności operacyjnej na rzecz danej organizacji.
Zaangażowany jest zarówno w regionalne przedsięwzięcia globalnych grup telekomunikacyjnych obejmujących swoim zasięgiem projektowym kilka krajów (głównie o zasięgu europejskim), jak również lokalne inicjatywy wymagające dogłębnej analizy studium przypadku w kontekście konkretnego operatora narodowego. Realizuje swoje zainteresowania sprzedażowe pracując zarówno po stronie dostawców technologii IT (obecnie w IMPAQ Group, wcześniej w Comarch, Oracle), jak również po stronie operatorów (Netia, B2B market).