Marcin Paprzycki

dr hab. Marcin Paprzycki – informatyk i matematyk, ekspert w zakresie metod obliczeniowych dla komputerów wielkiej mocy, systemów rozproszonych, systemów inteligentnych, agentów programowych i systemów agentowych. Profesor nadzwyczajny w Instytucie Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk, prezes Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego (PTI). Absolwent Wydziału Matematyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalność Metody Numeryczne i Programowanie. Obronił doktorat w 1990 roku na Southern Methodist University w Dallas w Teksasie, habilitował się w roku 2008 w Bułgarskiej Akademii Nauk.

Autor i współautor książek i publikacji z dziedziny informatyki i matematyki obliczeniowej, członek 10 komitetów redakcyjnych międzynarodowych czasopism. Opublikował ponad 300 prac naukowych i został zaproszony do komitetów programowych ponad 500 międzynarodowych konferencji. Jest członkiem IEEE Computer Society (Senior Member), Association for Computing Machinery (Senior Member) i Society for Industrial and Applied Mathematics. Współorganizator konferencji FedCSIS (Federated Conference on Computer Science and Information Systems).