Michał Pukacz

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, koordynator oraz członek zarządu Polskiego Klastra Badań i Rozwoju Internetu Rzeczy -dobrowolnego porozumienie przedsiębiorców, jednostek naukowych i naukowo-badawczych oraz instytucji otoczenia biznesu, którzy chcą współpracować na rzecz zwiększenia innowacyjności i konkurencyjności Polski w tym kluczowym obszarze. Członek Krajowej Izby Gospodarczej Komitetu Gospodarki Miejskiej którego celem jest zwiększenie konkurencyjności miast jako elementów rynku. Pasjonat nowych technologii, starający się jak najwięcej swojej wiedzy przekazać lubelskiej społeczności startupowej. Współorganizator dwóch cyklicznych imprez branży IT, Auli Polskiej Lublin oraz Startup Weekend Lublin. Współtworzy Lubelską Akademią IT, gdzie główna zasada mówi o tym, że każdego można nauczyć programować, liczą się tylko chęci.