Sebastian Jakubiak

Posiada wieloletnie doświadczenie w sektorze IT. W latach 90 ubiegłego stulecia zaczynał swoją przygodę z informatyką jako hacker. Obecnie pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego w firmie sensonar.com, która rozwija inteligentne platformy sensoryczne klasy IoT (Internet of Things). Współpracuje ze start-up’ami technologicznymi w zakresie innowacyjnych rozwiązań opartych o sieci m2m (machine to machine), rewolucję przemysłową 4.0 (Industry 4.0) oraz analityki wielkich zbiorów danych (Big Data+Deep Learning). Współtworzy nowoczesne modele biznesowe oparte o transformację łańcucha wartości przy użyciu nowoczesnych technologii. Poprzednio w swojej karierze pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego Sygnity S.A., w latach 2004-2011 w firmie Hewlett-Packard – Dyrektora działu Enterprise Services, a w latach 2002-2004 Doradcy Zarządu ds. Transformacji Biznesowej i Outsourcingu IT w firmie Netia.

Jest on autorem wielu publikacji na temat wdrożeń nowoczesnych modeli biznesowych, strategii sprzedaży dla nowych produktów i usług oraz studiów przypadków. Artykuły jego autorstwa można znaleźć w Harvard Business Review, Forbes, Computerworld, czy w Pulsie Biznesu. Często występuje na konferencjach, kongresach i prowadzi warsztaty. Był wieloletnim wykładowcą Outsourcingu Transformacyjnego na Wyższym Podyplomowym Studium Zarządzania SGH, współtwórcą i moderatorem dyskusji nt. Innowacji na Podyplomowym Studium Executive MBA Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz współorganizował w 2010 roku przyjazd do Polski prof. Harvardu – Nicholas Carr’a na konferencję nt. Cloud Computing w której uczestniczyli Prezesi największych polskich firm. Aktywnie działa w prospołecznych organizacjach sprzedażowych i jest Członkiem Kapituły Sędziowskiej konkursu Polish National Sales Awards.

Z wykształcenia fizyk kwantowy, z pasji zapalony narciarz i bike-trekker, kreator smaków w kuchni, wielki miłośnik sztuki postimpresjonizmu, kubizmu oraz sztuki nowoczesnej.