Tomasz Nadolny

Dyrektor Kancelarii Prezydenta Miasta Gdańska i pełnomocnik ds. Innowacji (CTO) w Urzędzie Miejskim w Gdańsku. Koordynator projektów GdańskLAB i Otwarty Gdańsk. W UM Gdańsk zajmuje się budowaniem współpracy pomiędzy samorządem, biznesem i światem nauki w dziedzinie nowych technologii.