WARUNKI UDZIAŁU W KONFERENCJI

Udział w konferencji jest bezpłatny* dla:

 • przedstawicieli administracji publicznej
 • przedstawicieli firm różnych branż – za wyłączeniem branży ICT – zainteresowanych wdrażaniem rozwiązań M2M i IoT
 • firm typu start-up działających w obszarze M2M i IoT
 • osób, które otrzymały od organizatorów imienne zaproszenia

* w przypadku rejestracji większej liczby uczestników z jednej instytucji (powyżej 2 osób) Organizator zastrzega sobie prawo odmowy udziału na warunkach bezpłatnych i/lub odmowę udziału w wydarzeniu dla kolejnych zgłoszonych osób. Organizator zastrzega sobie także prawo wcześniejszego zamknięcia rejestracji w przypadku wyczerpania limitu bezpłatnej puli miejsc.

Dla pozostałych udział w konferencji jest płatny:

 • 799 pln – koszt udziału dla 1 osoby przy zgłoszeniu w terminie do 15 września br.;
 • 1199 pln – koszt udziału dla 1 osoby przy zgłoszeniu w terminie po 15 września br.

Cena obejmuje udział we wszystkich sesjach tematycznych i wykładach, komplet materiałów konferencyjnych, lunch i przerwy kawowe. Do podanych kwot należy doliczyć 23% podatku VAT.

 

PRZYJMUJEMY ZGŁOSZENIA GRUPOWE!

 • W przypadku 2 i więcej osób z jednej organizacji oferta udziału jest ustalana indywidualnie.

Prosimy o kontakt z:

Ewelina Gajowiak e-mail: lub telefon: (22)266-09-58

Arkadiusz Roś e-mail: lub telefon: (22)535-37-05

WARUNKI ZGŁOSZENIA I UCZESTNICTWA W KONFERENCJI

 1. Zgłoszenia do udziału w Konferencji przyjmujemy do dnia 26 września 2016 r. lub do momentu wyczerpania puli wolnych miejsc. Potwierdzenie udziału w konferencji zostanie przesłane na podany w zgłoszeniu adres mailowy uczestnika najpóźniej do 7 dni od daty zgłoszenia. Jeżeli zgłoszenie zostanie przesłane w terminie krótszym niż 7 dni do konferencji, czas otrzymania potwierdzenia będzie odpowiednio krótszy.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest rejestracja on-line oraz otrzymanie od organizatora potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, a także wpłacenie na konto organizatora należności za uczestnictwo w Konferencji. Podstawą do uiszczenia należności jest faktura proforma, która zostanie wystawiona i przesłana w postaci PDF na adres mailowy podany w zgłoszeniu wraz z potwierdzeniem udziału. W ciągu 14 dni po otrzymaniu wpłaty/przelewu zostanie wystawiona faktura VAT i wysłana pocztą na adres podany w zgłoszeniu.
 3. Niedokonanie wpłaty nie jest tożsame z rezygnacją z wzięcia udziału w Konferencji. Odwołanie uczestnictwa wymaga formy pisemnej – należy przesłać maila na adres: .
 4. W przypadku odwołania uczestnictwa do dnia 22 września organizator przyjmuje rezygnację, a dokonanie opłaty za uczestnictwo zostanie zwrócone przelewem bankowym.
 5. Przy odwołaniu zgłoszenia w terminie krótszym, tj. od 23 września, wpłata na poczet uczestnictwa nie podlega zwrotowi. Osoby, które nie wycofały zgłoszenia odpowiednio wcześniej przed Konferencją, a które nie wzięły udziału w spotkaniu, nie otrzymają zwrotu wniesionej opłaty. Nieodwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w Konferencji spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
 6. W sprawach związanych z rejestracją prosimy kontaktować się z: Ewelina Gajowiak e-mail: lub telefon: (22)266-09-58
 7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie imprezy, a także do jej odwołania w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych niezależnych od Organizatora. W przypadku odwołania imprezy, informacja o tym fakcie zostanie przekazana zgłoszonym uczestnikom, a dokonane opłaty za uczestnictwo zwrócone przelewem bankowym.
 8. Rejestrując się, wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystanie przedstawiających Państwa zdjęć, nagrań wideo oraz transkryptów w celach marketingowych i promocyjnych przez Evention oraz Partnerów konferencji w kontekście konferencji IoT Summit oraz na użytek jej kolejnych edycji.
 9. Rejestracja jest równoznaczna z akceptacją powyższych warunków i stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT.