Wystąpili 2014

GOŚCIE SPECJALNI

Saverio Romeo

Principal Analyst
M2M – The Internet of Things – Wearable Technologies –
Smart Solutions Beecham Research

Saverio Romeo prowadzi różne projekty badawcze związane z komunikacją M2M, Internetem Rzeczy, inteligentnymi rozwiązaniami dla różnorodnych rynków wertykalnych. Od wielu lat zajmuje się ewolucją rynku mobilnego w Europie. Opublikował szereg raportów i opracowań dotyczących usług mobilnych i rozwoju rynku w obszarze zdrowia, inteligentnych miast, innowacyjnych usług, analityki danych w sektorze usług mobilnych, wszechobecnego przetwarzania oraz Internetu Rzeczy.
Martin Spindler

Martin Spindler jest konsultantem w obszarze Internetu Rzeczy i inteligentnej energetyki. Często występuje na konferencjach, jest autorem wielu publikacji. Współtworzył Internet of Things Council – międzynarodowy think tank w obszarze Internet of Things. Absolwent Uniwersytetu W Heidelbergu, mieszka w Berlinie. Martin Spindler powie o tym, jak obecnie wygląda świat start-up’ów w obszarze komunikacji M2M i Internetu Rzeczy. Także o tym, czy widać tutaj duże różnice pomiędzy nowymi przedsięwzięciami ze świata tradycyjnego e-biznesu i Internetu a pomysłami na innowacje w obszarze wykorzystania inteligentnych urządzeń i przedmiotów zdolnych do komunikacji i podłączonych do sieci.

PRELEGENCI

Bogusław Bajoński

Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu

Od 2013 roku zarządza publicznym transportem zbiorowym Poznania oraz Aglomeracji, w tym także inwestycjami miejskimi w zakresie transportu. Wdraża Poznańską Kartę Aglomeracyjną PEKA oraz inne projekty organizacyjne i IT. Pracuje nad optymalizacją i jakością procesów - dostarczania usług przewozowych przez przewoźników, oraz sprzedaży i obsługi klientów. Jest menedżerem o eksperckich kompetencjach zarządzana organizacjami usługowymi, projektami organizacyjnymi i inwestycjami, w tym także z zastosowaniem nowych technologii ICT. Jest ekspertem w dziedzinach zarządzania przez cele MBO, systemowego zarządzania jakością TQM, przekształceń oraz restrukturyzacji, optymalizacji oraz rachunku zarządczego, wdrażania procesów KPO i BPO, zarządzania i budowy struktur usługowych. Łączy doświadczenie samorządowe z doświadczeniem biznesowym. Jako dyrektor regionu zachodniego w Grupie Telekomunikacji Polskiej w Poznaniu zajmował się obsługą klientów oraz wsparciem sprzedaży całej Grupy TPS.A. i Orange z wykorzystaniem technologii Contact Center i CRM. Budował nowe jednostki, realizował inwestycje, zarządzał wieloma projektami efektywnościowymi technologii ICT. Jako burmistrz Śremu pierwszej kadencji samorządu terytorialnego tworzył nową samorządową administrację publiczną i podstawy funkcjonowania gminy. Wcześniej był również konstruktorem układów automatyki w Zakładach HCP Cegielski, projektując i wdrażając pierwsze cyfrowe układy automatyki w przemyśle. Jest absolwentem Politechniki Poznańskiej w Poznaniu.
Lesław Bańdur

Dyrektor Biura Obsługi Informatycznej i Telekomunikacyjnej w Urządzie Miasta Rzeszowa

Ryszard Bieniecki

Doradca prezydenta Miasta Kalisza
Jan Buczkowski

Prezes MPECWiK Środa Wielkopolska

Od roku 2002 Prezes Zarządu spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Środzie Wlkp., wcześniej radny Rady Miejskiej w Środzie i Rady Powiatu Średzkiego. Działa w Stowarzyszeniu „Wodociągi Wielkopolskie” i Izbie Gospodarczej „Wodociągi Polskie”. Od r. 2012 wprowadza jako pierwszy w Polsce innowacyjny system zdalnego odczytu wodomierzy. W 1980r. ukończył Akademię Ekonomiczną w Poznaniu, a w r. 2004 Studium Podyplomowe na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej. Zainteresowania: sport, motoryzacja, książki i muzyka, entuzjasta i praktyk zdrowego odżywiania.
Artur Celiński

Redaktor magazynu Miasta

Absolwent nauk politycznych UKSW w Warszawie. Pracuje nad rozprawą doktorską poświęconą innowacyjnym metodom udziału obywateli w demokracjach.Od 2009 r. zastępca wydawcy kwartalnika „Res Publica Nowa”. Współtwórca metody i szef zespołu „DNA Miasta”, który od 2009 r. realizuje projekty mające na celu tworzenie platformy współpracy pomiędzy władzami miast a jego mieszkańcami, projektowanie i koordynację procesów konsultacji i partycypacji społecznych oraz dbanie o tworzenie i realizację miejskich polityk kulturalnych w zgodzie z oczekiwaniami i potrzebami mieszkańców. Redagowował raport „DNA Miasta: Dignoza” poświęcony sposobom uspołecznienia przygotowań polskich miast do zdobycia tytułu „Europejskiej Stolicy Kultury 2016”. Współpracuje z zespołem The Social App Lab at CITRI prowadzonym przez prof. Jamesa Holstona i prof. Grega Niemeyera (University of California, Berkeley). Autor publikacji w „Res Publica Nowej”, „Kulturze Liberalnej”, „Social Europe Jurnal”, „OstEuropie” i „Samorządzie Terytorialnym”.
Sebastian Christow

Dyrektor Departamentu Gospodarki Elektronicznej w Ministerstwie Gospodarki

Absolwent Wydziału Automatyki i Robotyki Politechniki Warszawskiej. W 2009 ukończył studia podyplomowe – Zarządzanie zasobami IT na Politechnice Warszawskiej w Instytucie Automatyki i Informatyki Stosowanej. Od 1997 roku nieprzerwanie związany z Ministerstwem Gospodarki. Przeszedł wszystkie szczeble kariery w organizacji. W roku 2007 złożył z wynikiem pozytywnym egzamin do Państwowego Zasobu Kadrowego. Od samego początku kieruje projektami informatycznymi różnej wielkości. W 2008 roku w ramach CAF – kierownik zespołu opracowującego strategię informatyzacji Ministerstwa Gospodarki na lata 2009 – 2011. Współtwórca metodyki projektowej Ministerstwa Gospodarki. Kierownik projektu partnerstwa Polski na targach CeBIT 2013. Kierownik projektu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (www.firma.gov.pl). Za projekt Ministerstwo Gospodarki otrzymało wyróżnienie Computerworld Lider Informatyki 2011.
Maciej Czajkowski

Związek Miast Polskich
Leszek Czech

Z-ca Dyrektora Departamentu Komunikacji Zewnętrznej w PARP
Nadzoruje m.in. komunikację internetową oraz realizację projektu „Wspieramy e-biznes”. Od 6 lat związany z portalem WEB.GOV.PL dla którego opracowuje koncepcje działań wspierających rozwój firm z obszaru e-biznesu. Propagator zintegrowanych interwencji publicznych wspierających rozwój naturalnych ekosystemów biznesowych oraz popularyzator metodologii zarządzania portfelem projektów w realizacji celów strategicznych. Certyfikowany menedżer projektów i programów. Trener Akademii Trenera PARP, specjalizujący się w obszarach Zarządzania Portfelem Projektów, Planowania i Zarządzania Komplementarnością i Synergią Projektów oraz Zarządzania Projektami.
Łukasz Dec

Redaktor prowadzący TELKO.in
Łukasz Dec jest redaktorem prowadzącym serwis branżowy TELKO.in. Od ośmiu lat zawodowo związany z branżą nowoczesnych technologii. Na początku w miesięczniku oraz e-serwisie Internet Standard wydawnictwa IDG Poland, z którym przeżył pierwsze wzloty i upadki polskiej branży internetowej. Potem w szeregu innych tytułów branżowych i ogólnoinformacyjnych. Od 2004 r. w dziale ekonomicznym Rzeczpospolitej, gdzie był twórcą serwisu rpkom. W kontraście z zawodowymi zainteresowaniami absolwent wydziału historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizacja: historia wojskowości.
Anna Dąbrowska

Prezes Zarządu Fundacji Centrum Analiz Transportowych I Infrastrukturalnych (CATI)
Z wykształcenia matematyk, absolwentka Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej o specjalności badania operacyjne. Specjalistka w zakresie oceny efektywności projektów inwestycyjnych w sektorze transportu oraz zagadnień związanych z modelowaniem ruchu. Założycielka Centrum Innowacji Transportowych w Polsce. Wcześniej m.in. ekspert w Centrum Naukowo-Technicznym Kolejnictwa oraz kierownik zespołu ds. ewaluacji projektów inwestycyjnych w PKP PLK S.A. Analityk i ekspert ITS oraz europejskich systemów oceny projektów transportowych. Wykładowca na szkoleniach z zakresu przygotowania i oceny europejskich projektów ITS, oraz inwestycyjnych w transporcie drogowym i kolejowym. Prowadziła szkolenia i prezentacje na temat transportu drogowego, kolejowego i intermodalnego w Polsce i 10 innych krajach w tym dla Akademii Nauk USA. Autor szeregu publikacji na temat regulacji transportowych Unii Europejskiej. Aktualnie prowadzi cykl szkoleń dla samorządów dotyczący systemów ITS i możliwości ich zastosowania w poszczególnych regionach.
Przemysław Gamdzyk

prezes Evention sp. z o.o.


Meeting Designer oraz prezes w spółce Evention. Przez lata dziennikarz i redaktor specjalizujący się w obszarze tematycznym ICT w perspektywie biznesowej, technologicznej, organizacyjnej i ludzkiej. Był redaktorem Computerworld. Współpracował z Polityką i Rzeczpospolitą. Później zajął się rozwojem biznesu. Zawsze za podstawową wartość i fundament swojej działalności traktował tworzenie efektywnych obszarów porozumienia w biznesie – wyrażonych w piśmie, w świecie Internetu czy w formie fizycznych spotkań. Zrealizował w sumie kilkaset projektów wydawniczych i eventowych.
W ciągu kilku lat budował biznes konferencyjny IDG Business Media, był także dyrektorem programów dla kadry kierowniczej w wydawnictwie IDG Poland. Członek Rady Fundacji „Instytut Mikromakro” – ThinkTanku, którego był współzałożycielem. Aktualnie Prezes spółki wyspecjalizowanej w organizacji skutecznych wydarzeń biznesowych. Łącznie blisko 20 letnie doświadczenie w działalności w obszarze mediów rynku teleinformatycznego. Łączy ścisłe wykształcenie i umysł analityczny z szerokim obszarem zainteresowań i wiedzy oraz głębokim szacunkiem dla humanistyki. Absolwent Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego – uczeń prof. Władysława Turskiego. Ukończył studia podyplomowe „Komunikacja społeczna” organizowane przez Instytut Badań Literackich PAN i Fundację Upowszechniania Nauk. Uczestniczył w szeregu szkoleń i warsztatów, doskonalących kompetencje menedżerskie, umiejętności prowadzenia projektów i sztukę wystąpień publicznych czy wykorzystania narzędzi komunikacji elektronicznej i interaktywnych przekazów marketingowych.
dr Krzysztof Głuc

wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Rozwoju Spółki Sądeckie Wodociągi

Wykładowca w Wyższej Szkole Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu. Posiada wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu i zarządzaniu środkami europejskimi oraz zarządzaniu strategicznym w jednostkach samorządu terytorialnego. Współautor Strategii Rozwoju Nowego Sącza, konsultant w wielu projektach innowacyjnych w województwie małopolskim. Studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie, a następnie doktorat w National Louis University w Chicago. W Spółce Sądeckie Wodociągi nadzoruje realizację projektu infrastrukturalnego współfinansowanego ze środków POiIŚ.
Bartłomiej Gola

Partner zarządzający SpeedUp Group

Bartłomiej Gola to przedsiębiorca i innowator. Współtwórca kilkunastu startupów technologicznych. Studiował na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Po studiach związał się z branżą marketingową. Tam przeszedł wszystkie szczeble kariery aż do Partnera zarządzającego w BTL Group (udziałowiec i współtwórca) oraz TEQUILA Polska. Był twórcą i prezesem Zarządu pierwszego polskiego Holdingu reklamowego INDIGITY SA. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych w dziedzinie marketingu i strategii biznesowych. Wieloletni Prezes Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego.
Andrzej Gontarz

Wiceprezes Fundacji Instytut Mikromakro

W latach 90. kierował Ośrodkiem Informacji i Dokumentacji Centrum Sztuki Współczesnej – Zamek Ujazdowski w Warszawie pełniąc jednocześnie funkcję pełnomocnika dyrektora ds. informatyzacji. Współtwórca pierwszych polskich serwisów internetowych i baz danych poświęconych kulturze, autor analiz na temat polityki kulturalnej samorządów lokalnych w Polsce. W latach 2004-2006 wykładał w Instytucie Społecznej Psychologii Informatyki i Komunikacji Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Od 2007 r. wykłada w Studium Podyplomowym „Społeczeństwo Informacyjne” na Uniwersytecie Jagiellońskim. Współautor książki „Zarządzanie problemami i projektami w nowoczesnej organizacji” (2006). Współautor scenariuszy rozwojowych Polski w ramach Narodowego Programu Foresight „Polska 2020” – Technologie informacyjne i komunikacyjne (2008). Od roku 2000 do 2013 dziennikarz tygodnika „Computerworld”. Z wykształcenia kulturoznawca. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Konrad Hoszowski

Practice Manager - Machine to Machine and Cloud Computing, IMPAQ

Lider techniczno-biznesowy z 15-letnim doświadczeniem w projektowaniu i rozwoju aplikacji, ekspert w szerokiej gamie rozwiązań biznesowych, takich jak Cloud Computing i Machine to Machine. Uczestnik wielu startapów w obszarze Cloud Computing. Prowadzi cross-functional zespoły o charakterze międzynarodowym, obejmujące obszary od technologii, marketingu aż do sprzedaży. Odpowiedzialny za opracowanie strategii oraz rozwój innowacyjnych produktów.
Od kilku lat związany z firmą IMPAQ.
Leszek Hołda

dyrektor sprzedaży do Klientów Kluczowych i Korporacyjnych, Orange Polska

Od momentu dołączenia do Orange Polska w 2002 roku związany jest z rynkiem B2B, a jako Dyrektor Pionu Klientów Kluczowych realizował największe, strategiczne projekty umacniając pozycję Grupy Kapitałowej Orange Polska w najwyższym segmencie rynku biznesowego. Stojąc na czele Integrated Solutions, Leszek Hołda odpowiada za strategię i rozwój spółki oraz nadzoruje realizację najważniejszych projektów.

Leszek Hołda jest absolwentem studiów MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. Wcześniej ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą oraz Akademię Ekonomiczną w Krakowie
Adam Jesionkiewicz

Prezes i załóżyciej, Ifinity

Designer, visionary and entrepreneur with 20 years of experience on internet communication technologies. Obsessively interested how new technologies affects human relations and expands our perspectives as a civilization. Over the years he developed and managed various companies. Being CEO of Ifinity he implements beacons’ based solutions which adds digital context within reality. An esteemed startup scene mentor. Being a pioneer of astrophotography, he has built his own observatory. During clear nights he photographs the cosmos.
Paweł Kacperek

Redaktor Naczelny lokalizacja.info

Paweł Kacperek jest ekspertem w obszarze usług lokalizacyjnych i nawigacyjnych. Na co dzień redaktor naczelny portalu lokalizacja.info, którego jest pomysłodawcą. W branży usług lokalizacyjnych i nawigacyjnych od ponad 12 lat. Poza lokalizacja.info często udziela komentarzy eksperckich do wielu mediów w Polsce. Organizator największej w kraju konferencji poświęconej branży - Navigation Trends.
Jerzy Kalinowski

Partner, Szef Grupy Doradczej w Sektorze Nowych Technologii, Telekomunikacji i Mediów w Europie Wschodniej i Centralnej w KPMG

Jerzy Kalinowski jest partnerem w firmie doradczej KPMG o międzynarodowym zasięgu. Odpowiada za usługi dla sektora telekomunikacji, mediów i nowych technologii (TMT) w krajach Europy Wschodniej i Centralnej. Pracuje w KPMG od 2004 r. i specjalizuje się w doradztwie strategicznym oraz operacyjnym dla sektora TMT. Wcześniej Jerzy Kalinowski pracował przez kilka lat na stanowiskach Prezesa zarządu w AMG.net SA i i-start.pl Sp. z o.o. (spółka inwestycyjna) oraz w latach 1999-2000 był przewodniczącym Rady Nadzorczej Optimus SA (był też członkiem rady nadzorczej Onet.pl SA, Pagi SA, Optimus Lockheed Martin ITG SA). Jerzy Kalinowski pełnił też funkcję Wice Prezesa Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. W latach 90-tych pracował w firmie doradczej PricewaterhouseCoopers, gdzie na stanowisku dyrektora, odpowiadał za sektor telekomunikacyjny. Był zatrudniony jako adiunkt w Instytucie Telekomunikacji Politechniki Warszawskiej.
Tomasz Karamon

Dyrektor Departamentu Techniki, Urząd Komunikacji Elektronicznej

Od 1997 roku związany z rynkiem telekomunikacyjnym. Pracę w polskim regulatorze rynku telekomunikacyjnego rozpoczął w 2001 roku i zajmował się m.in. zagadnieniami związanymi z gospodarką zasobami numeracji. Uczestniczył w pracach nad zmianami Planu Numeracji Krajowej i rozporządzeń związanych z numeracją. Obecnie kieruje Departamentem Techniki, gdzie nadzoruje, oprócz spraw związanych z numeracją, m.in. sprawy związane z organizacją i funkcjonowaniem systemu Platformy Lokalizacyjno- Informacyjnej z Centralną Bazą Danych.
Maciej Kocięcki

Dyrektor Rozwoju M2M i Partnerstw w Orange Polska SA

Maciej Kocięcki ukończył w 1977 roku Wydział Elektroniki PW. W 1982 roku obronił na tym samym wydziale pracę doktorską. Od 1980 do 1994 roku pracował jako adiunkt w PW (Wydział Elektryczny). W 1992 roku rozpoczął równolegle pracę w Telekomunikacji Polskiej S.A. zajmując się wdrożeniami nowych produktów i usług, marketingiem a także IT. W 2001 roku rozpoczął pracę w Netii S.A. obejmując stopniowo odpowiedzialność za całość produktów i usług tej firmy. Od 2006 roku w PTK Centertel (obecnie Orange Polska) zajmował się w obszarze B2B mobilną transmisją danych i różnego rodzaju rozwiązaniami z zakresu mobilnego VAS. Ostatnio jest odpowiedzialny w OPL za obszar M2M, MVNO oraz rozwój usług Cloud..
Tomasz Kulisiewicz

zastępca Dyrektora Ośrodka Studiów nad Cyfrowym Państwem

W latach 1969-1974 studiował informatykę na Wydziale Elektrycznym Politechniki Budapeszteńskiej (Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem), gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera, następnie – w latach 1975-1981 – pracował jako informatyk w centrum obliczeniowym drogownictwa w Warszawie, a w latach 1982–1992 – na Węgrzech, na różnych stanowiskach w polskich firmach montażowych w przemyśle motoryzacyjnym oraz energetyce.

W latach 1992-2008 dziennikarz prasy informatycznej („PCKurier” - zastępca redaktora naczelnego, „Teleinfo” i „elektroniczna Administracja” - redaktor naczelny, „Prawo i Ekonomia w Telekomunikacji” - redaktor prowadzący), potem członek kolegium redakcyjnego w czasopisma „Czas Informacji”[1]). Od 2001 roku ekspert Centrum im. Adama Smitha, konsultant w dziedzinie informatyki i telekomunikacji, analityk rynku, w latach 2001-2003 doradca Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji .
Sławomir Langmann

Główny Inżynier Projektant Rozwiązań ITS, Integrated Solutions


Absolwent Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie, ukończył Wydział Elektryczny ze specjalnością Automatyk. Doświadczenie i praktyczną wiedzę uzyskał jako pracownik Krakowskiego Zarządu Dróg i Komunikacji, gdzie był odpowiedzialny w dziale inżynierii ruchu za funkcjonowanie sygnalizacji świetlnej na terenie Miasta Krakowa. Dalszą karierę wiązał z firmami wdrażającymi rozwiązania z zakresu Systemów Sterowania, między innymi pracował w firmie SIEMENS przy wdrożeniu Systemy Obszarowego Sterowania Ruchem dla miasta Krakowa, gdzie pełnił funkcje głównego inżyniera ruch. Uczestniczył przy tworzeni architektury rozwiązań ITS dla miasta Wrocławia z firmą IBM, projektu Tristar wraz z firmą Qumak-Sekom oraz projektu Sytemu Zarządzania Ruchem dla miasta Poznań z firmą UTI.
Konrad Napieralski

IoT Country Lead, Cisco Systems Poland

Z Cisco związany od 2006 roku. W tym okresie był odpowiedzialny za sprzedaż w sektorze operatorów telekomunikacyjnych oraz za rozwój usług zarządzanych i XaaS w Europie Wschodniej, na Bliskim Wschodzie i w Rosji. Obecnie jako Dyrektor ds. Rozwoju Rynku i Innowacji kieruje zespołem architektów pracujących z największymi klientami Cisco Polska nad technologiczną ewolucją ich infrastruktury i organizacji IT zgodnie ze strategicznymi celami komercyjnymi. Zespół realizuje między innymi projekty z zakresu SDN, IoT, Connected Cities/Homes, Indoor Localization, Smart Grid, PMB, Cloud.
Twórca Cisco Connect – unikalnej konferencji – miejsca spotkań liderów największych firm polskiej gospodarki, przedstawicieli administracji państwowej i przedsiębiorców z wizjonerami nowoczesnych technologii i futurystami. Organizator Cisco Innovation Days – przeglądu najciekawszych polskich startupów i projektów studentów uczelni technicznych.
Od 20 lat w branży ICT. Przez wiele lat związany z największymi operatorami telekomunikacyjnymi w Polsce jako dyrektor produktu. Absolwent Fizyki Politechniki Łódzkiej, dodatkowe wykształcenie zdobywał na University College London i w Szkole Głównej Handlowej.
Valerie Le Peltier

Grupa Orange

Valérie Le Peltier jest Szefem Strategicznego Programu Smart City w Grupie Orange. Odpowiedzialna za strategię zdalnego odczytu liczników, wspiera Grupę Orange we Francji oraz w innych krajach.
Poprzednio odpowiedzialna za rozwój biznesu M2M (machine to machine) w Grupie Orange, a także za rozwój kanałów internetowych do klientów Orange Business we Francji i na świecie. Jej wcześniejsze doświadczenia bazują na 10-letnim doradztwie w branży Telekomunikacyjnej.
Paweł Pisarczyk

prezes Zarządu Atende Software oraz Phoenix Systems

Paweł Pisarczyk jest absolwentem Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.
Od 20 lat związany z tworzeniem oprogramowania i pracą badawczą. Swoje pierwsze kroki stawiał w Instytucie Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy tworząc oprogramowanie dla wielokadrowych układów akwizycji obrazów. Autor systemu operacyjnego Phoenix-RTOS, współtwórca firmy IMMOS (jednej z niewielu firm tworzących oprogramowanie dla systemów wbudowanych). Obecnie pełni funkcję prezesa zarządu w firmach: Atende Software - realizującej pierwsze w Polsce wdrożenie Smart Grid dla Energa-Operator i Phoenix Systems - firmy rozwijającej system operacyjny czasu rzeczywistego – Phoenix-RTOS.
Krzysztof Piątek

AM Art-Media Agencja PR

Interesuje się tematyką przedsiębiorczości, strategiami biznesu i komunikacją. Ekspert w zakresie wystąpień publicznych. Przez blisko 10 lat był dziennikarzem gospodarczym, specjalizował się w tematyce nowych technologii, innowacji oraz przedsiębiorczości. Publikował na łamach m.in. Pulsu Biznesu, Harvard Business Review Polska oraz THINKTANK Magazine. W internecie pisał dla Onet.pl, PCWorld.pl, Computerworld.pl oraz Internet Standard. Nie tylko pisał artykuły, ale również prowadził debaty ekspertów, dyskusje panelowe czy spotkania z czytelnikami. Zorganizował i poprowadził szereg konferencji Internet Standard.
Nie boi się wyzwań: zakładał firmę budowlaną i spółkę IT, a w trakcie studiów odbył praktyki w agencji PR Smithfield Financial w Londynie. Od dwóch lat pracuje w AM Art-Media Agencja PR dla klientów z branż, m.in.: logistycznej, energetycznej, turystycznej, farmaceutycznej i infrastrukturalnej.
Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego: studiów w zakresie marketingu mediów i Public Relations oraz podyplomowych studiów zarządzania projektami.
Andrzej Porawski

Dyrektor Związku Miast Polskich
Marek Rzewuski

Właściciel i szef Best Online

Posiada blisko 20 letnie doświadczenie zawodowe, w tym 14 lat w dziennikarstwie. Publikował w takich pismach jak Computerworld, Enter, NetWorld, CIO, PCkurier, Wprost. W latach 1997-2004 pracował m.in. w Microsoft, T-Mobile oraz Banku Handlowym. Od 2008 do 2013 był szefem działu Custom Publishing w czasopiśmie Computerworld (IDG Poland) opracowując publikacje m.in. dla Microsoft, IBM, HP, SAP, Fujitsu, Oracle, Samsung, przygotowując artykuły, studia przypadków, skrypty i scenariusze filmów. Dziennikarz prowadzący konferencje oraz webinaria. W IDG Poland współtworzył platformę webinaryjną e-seminaria.pl. Od 2013 współpracuje z Onet.pl będąc właścicielem platformy e-webinaria.pl służącej do szkoleń online i komunikacji między firmami technologicznymi i użytkownikami.
Z wykształcenia mgr inż. AUTOMATYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Uzyskał tytuł MBA - na Uniwersytecie Warszawskim i University of Illinois.
Zbigniew Siwek

Projektant i konsultant ITS, BUDINFO

Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Przez 8 lat związany z Zarządzaniem Drogami i Ruchem, jako pracownik ZIKiT w Krakowie.
Od 2005r zajmuje się projektowaniem i wdrażaniem rozwiązań w zakresie zarządzania i sterowania ruchem drogowym, a także konsultacjami i nadzorem nad wdrożeniem Inteligentnych Systemów Transportowych. Brał udział w przygotowaniu założeń dla systemów zarządzania ruchem m.in. dla Krakowa, Warszawy, Olsztyna, Łodzi, Bydgoszczy. Projektował rozwiązania m.in. dla Szczecina, Trójmiasta, Krakowa, Łodzi.
Piotr Skirski

Dyrektor ds. projektów strategicznych w Cisco Poland

Pracuje dla Cisco Systems Polska od 1999 roku. Swoją karierę zawodową rozpoczął w JTT Computer, gdzie był odpowiedzialny za współpracę z Integratorami Systemów. W Cisco przez lata związany z działem sprzedaży. Budował strategię i zespół współpracujący z rynkiem samorządowym oraz edukacyjnym w Polsce. Tworzył politykę współpracy z firmami doradczymi w zakresie wykorzystania funduszy unijnych. Odpowiadał za strategię sprzedaży oraz zespół obsługujący sektory: publiczny, finansowy, energetyczny, paliwowy, kolejowy oraz projekty regionalnych sieci szerokopasmowych i regionalnych chmur edukacyjnych. Obecnie odpowiedzialny za kluczowe obszary wzrostu dla Cisco w Polsce.
Interesuje się wpływem innowacyjnych rozwiązań na zrównoważony rozwój społeczności lokalnych i edukacji, oraz wykorzystaniem potencjału Internetu Wszechrzeczy do zmiany jakości życia Polaków i zwiększenia efektywności polskiej gospodarki. Piotr Skirski jest absolwentem Wydziału Elektroniki na Politechnice Wrocławskiej.
Michał Stanik

Dyrektor Działu Monitoringu Mobilnego, Juwentus
Cezary Supeł

Pełnomocnik ds. Przedsięwzięć Innowacyjnych i Badawczo-Rozwojowych, Urząd Miasta Płocka
Szymon Słupik

Przedsiębiorca i inwestor, Seed Labs Inc

Series entrepreneur with engineering background. In 1991 he co-founded CDN - the leading small business accounting platform in Poland. The company has grown from 3 to 300 employees and was acquired by Comarch.
Since 2005 he has been working with major mobile network operators to introduce innovative value added services that are now used by tens of millions of people.
His biggest passion is "connected technology". In 2011 he started Seed Labs, Inc. where as CTO and President he's taking care of all product's aspects.
Seed Labs, Inc. is a software company that delivers connectivity to any device (whether its a kettle, blinds, a light bulb or a garage door) and fulfills people's needs through that.
Simon is also a blogger. At his blog http://headworx.slupik.com/ he is sharing some ideas and inspirations about technology, gadgets and the future of connected world.

Grzegorz Turniak

profesjonalny networker

Grzegorz Turniak niestrudzony orędownik wartościowych idei: networkingu, minglingu, zarządzania talentami i karierą. W lutym 2006 roku założył i do grudnia 2012 był prezesem firmy BNI Polska. Założył i prowadził z partnerami The Top Careers Club. Poprzednio w swojej karierze pełnił m.in. funkcje Prezesa jobpilot Polska, HR Sector Sales Manager – SAP Polska, Managing Director – Neumann Management Institute, Dyrektora Polskiej Międzynarodowej Szkoły Zarządzania. Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej, certyfikowany konsultant OD ( OD Institute Ohio ), nauczyciel przedsiębiorczości ( Babson College ), oraz certyfikowany coach ICC ( International Coaching Community). W latach 2002-204 Członek Zarządu PSZK, założyciel i Prezes Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców. Grzegorz jest współautorem książek: z Jackiem Santorskim „Alchemia Kariery”, z Romanem Wendtem „Profesjonalny networking czyli kontakty które procentują” i z Witoldem Antosiewiczem „Praktyczny poradnik networkingu”.
Jarosław Tworóg

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji

Od 1993 członek Zarządu a od 1999 Wiceprezes Zarządu KIGEiT. W KIGEiT odpowiedzialny za nadzór nad realizacją prowadzonych projektów, przygotowanie koncepcji projektów zorientowanych na budowę gospodarki elektronicznej, nadzór nad współpracą z DigitalEurope, promocję innowacyjności w sektorze ICT – wspieranie rozwoju Krakowskiego Parku Technologicznego. Z wykształcenia dr nauk technicznych - Wydział Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Członek m.in.: Zrzeszenia Inżynierów i Techników Mechaniki Precyzyjnej NOT; Stowarzyszenia Elektryków Polskich SEP; ASTP — europejskiego stowarzyszenia specjalistów w zakresie logistyki transferu technologii; PROTON — organizacji profesjonalistów z zakresu transferu technologii.
Chris Waclawek

Contextual Computing Evangelist, Estimote
Michał Walaszek

Regional Sales Manager Freescale

W 2010 r. rozpoczął prace w firmie Freescale na stanowisku Sales Manager z obowiazkami rozwoju biznesu i reprezentowania firmy w Polsce. Od stycznia 2014 pracuje na stanowisku Regional Sales Manager poszerzając zakres obowiązków o dodatkowe kraje: Litwę i Łotwę. Wcześniej przez kilka lat był inżynierem sprzedaży w STMicroelectronics. Absolwent Politechniki Warszawskiej, Politechniki w Dreźnie (Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden, Fachbereich Elektrotechnik) oraz Menedżerskich Studiów Podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej (SGH).

Prywatnie, mąż i ojciec, entuzjasta sportowego trybu życia, promotor sportu białego. W wolnym czasie najchętniej spędza czas trenując tenis ziemny.
Artur Waliszewski

Country Business Director, Google Polska & CEE

Jako szef polskiego Google, od 8 lat jest odpowiedzialny za określanie i wdrażanie strategii rozwoju działalności biznesowej Google w Polsce, ostatnio także w kolejnych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Wcześniej należał do grupy tworzącej największą polską firmę internetową Onet.pl; w 1996 roku był jednym z jej pierwszych pracowników, a przez ostatnie 4 lata pracy w Onet.pl był członkiem zarządu i dyrektorem portalu. Jest absolwentem Wydziału Zarządzania i Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
Marek Wodzisławski

Business Development Manager, Ericpol

Działa na rynku Automotive M2M od 6 lat. Poprzednio związany z rynkiem telekomunikacyjnym, swoją karierę zaczął jako inżynier oprogramowania. Absolwent Politechniki Łódzkiej na kierunku Informatyka, swoją karierę rozpoczął 12 lat temu jako inżynier oprogramowania w obszarze telekomunikacji. Prowadził projekty developerskie dla systemów czasu rzeczywistego w Holandii i Hiszpanii. Od ponad 6 lat zajmuje się rozwojem produktów w obszaze Machine-to-Machine, inicjuje prace rozwojowe nad Demo/Prototype verions i Proof of concept rozwiązań dla automotive. Doświadczony menadżer, pasjonat tematyki M2M, nieustannie poszukuje nowych możliwości komercyjnego zastosowania otwartych platform na rynku motoryzacyjnym. Obecnie zaangażowany również w GENIVI Alliance, światową organizację zrzeszającą czołowych producentów samochodów i twórców oprogramowania, działającą w celu zaadaptowania systemów In-Vehicle Infotainment w nowoczesnych samochodach. Autor publikacji w „Pulsie Biznesu”.
Marcin Wojdat

Sekretarz Miasta Stołecznego Warszawy

Wykonuje zadania w zakresie zapewnienia sprawnego działania Urzędu, w szczególności w zakresie koordynacji działań oraz przepływu informacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi Urzędu. Jest jednocześnie Pełnomocnikiem Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz Przedstawicielem Prezydenta m.st. Warszawy w Warszawskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego.Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej IV kadencji. Wcześniej był dyrektorem Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy. Absolwent Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego.
Przemysław Wojtkiewicz

Dyrektor Rynku ICT, Lider Linii SMART CITY w Integrated Solutions

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunku Zarządzanie i Marketing. Stypendysta Universidade Nova de Lisboa, Faculdade da Gestao, Wydziału Ekonomii. Doktorant Kolegium Zarządzania i Finansów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w PWPW – Technologie Informatyczne Sp. z o.o., jako Dyrektor Sprzedaży, następnie w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. na stanowisku Dyrektora Pionu Transakcji Elektronicznych. Obecnie Dyrektor Rynku ICT, Lider Linii SMART CITY w Integrated Solutions Sp. z o.o.
Menedżer z doświadczeniem w sprzedaży innowacyjnych produktów/usług IT popartym sukcesami. Posiada szczególne osiągnięcia w realizacji złożonych projektów integratorskich w zakresie tematyki „smart cities”. Zarządza szerokim wachlarzem relacji biznesowych typu B2B: finanse, bankowość, telekomunikacja, energetyka. Wyróżnia się praktycznym podejściem do tematyki w zakresie zarządzania strategicznego i innowacyjnych usług ICT.
Ewa Wolniewicz-Warska

Wiceprzewodnicząca Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji

Ewa Wolniewicz-Warska jest absolwentką Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej o specjalności automatyzacja procesów technologicznych. Także na Politechnice Warszawskiej uzyskała tytuł doktora nauk technicznych. Pracowała w instytucie naukowo-badawczym, w Departamencie Informatyki Ministerstwa Finansów. Od 1999 roku związana z firmami z obszaru ICT. Wiceprzewodnicząca Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT), gdzie przewodniczy Komitetowi Inteligentnych Systemów Transportowych, oraz zajmuje się tematyką zamówień publicznych oraz kwestiami informatyzacji państwa. Ekspert ThinkTank w zakresie inteligentnych systemów transportowych i zamówień publicznych w informatyce.
Marcin Woźny

Dyrektor Departamentu Konsultingu – Lokalna administracja i eAdministracja w AMG.net

W Grupie Bull od 2010 roku, obecnie odpowiedzialny za rozwój usług dedykowanych rozwiązaniom karty miejskiej, implementację i integrację usług dla sektora publicznego, a także budżet i personel oraz rozwój firmy (poszerzanie oferty i pozyskiwanie klientów). Sztandarowe projekty realizowane przez Marcina to rozwiązania karty miejskiej dla Białegostoku, Tarnowa i Poznania. Od 18 lat specjalizuje się w obszarach inżynierii oprogramowania, zarządzania i telekomunikacji oraz bezpieczeństwa elektronicznego.
Andrzej Wyżliński

COO w Seed Labs Inc

Z wykształcenia fizyk, związany z rynkiem IT od ponad 20 lat. Posiada głęboką wiedzę z wielu dziedzin IT oraz umiejętności menadżerskie. Zdobył liczne doświadczenia, zaczynając od pozycji asystenta/specjalisty od metod numerycznych, pracując kolejno na różnych stanowiskach technicznych i kierowniczych. Andrzej dziś zarządza innowacyjnym zespołem ponad 40 osób, realizacjącym projekty IoT. Pasjonuje się branżą nowoczesnych technologii, na co dzień mierzy się z licznymi wyzwaniami zarówno software'owymi jak i hardware'owymi. Wśród ludzi ceni kreatywność, myślenie out-of-box i stara się wdrażać zwinne metodyki deweloperskie.
Od kilku lat związany jest z Seed Labs, firmą realizującą dewelopment rozwiązań IoT, mierzącą swoimi produktami w rynek globalny. Seed Labs dostarcza moduły i software, które mogą znaleźć się w każdym urządzeniu. Już dziś są montowane w urządzeniach sterujących światłem, roletami, drzwiami garażowymi itp., jak również w przedmiotach codziennego użytku, np. w czajnikach czy żarówkach. Andrzejowi i zespołowi przyświeca idea prostego sterowania urządzeniami w domu i w biurze, bezpośrednio z urządzenia mobilnego. Firma niedawno została zauważona na TechCrunch, renomowanym w USA portalu branży IT.